Musashi รับพนักงานผลิต ม.3 และ กศน. รายได้ 24,000 บาท/เดือน

บริษัท มูซาชิ ออโต พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ของรถยนต์แบบครบวงจร มีโรงงานในไทยทั้งหมด 2 แห่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค JSR เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 และ กศน. ขึ้นไป

-ใช้เครื่องมือวัดเป็น

-รอบเริ่มงานวันที่ 17 มีนาคม 2565 (รอบอื่นติดต่อซับคอนแทรค)

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 8,000-12,000 บาทต่อวีค หรือ รายได้เฉลี่ย 16,000-24,000 บาท/เดือน

-ค่าแรงวันละ 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 70 บาท / ค่ากะดึก 90 บาท

-โอทีวันละ 3-6 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่าความร้อนและฝุ่น 25-45 บาทต่อวัน

-เบี้ยเลี้ยงสถานที่ 60-100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

-เงินพิเศษตามเทศกาล 500-3,000 บาท

-เงินพิเศษประจำปี 2,000-10,000 บาท

-มีโอทีวันหยุดให้ทำ

-เงินออกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน

-มีประกันสังคม

-เงินสมทบกองทุนทดแทน

-ใส่ชุดพนักงานบริษัท ไม่ต้องใส่เสื้อของซับคอนแทรค

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขานวนคร ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท มูซาชิ ออโต พาร์ท จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค JSR หลังการุญเวช เวลา 09.00-15.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 061-619-4714 ซับคอนแทรค JSR (ติดต่อในเวลา 08.00-17.00 น.)

ขอบคุณข้อมูล Nussaba Phamalee เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!