บริษัท เบนซ์มาร์ค รับพนักงานประจำ รายได้รวมโอที 603 บาท/วัน

บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา (พนักงานประจำบริษัท ไม่ผ่านซับคอนแทรค)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-เป็นพนักงานประจำบริษัท ทำงาน 4 เดือนบรรจุ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 603.52 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน OT 4 ชั่วโมงต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 69.63 บาท = 278.52 บาทต่อวัน (วันธรรมดา)

-เบี้ยขยันวันทำงาน 1,300 บาท (เบี้ยขยันเพิ่มตามค่าแรง)

-ค่าอาหาร 15 บาทต่อวัน

-ค่ากะ

-โบนัส

-ชุดพนักงานเริ่มงาน เสื้อ 3 ตัว ครบทดลองงานยูนิฟอร์ม 3 ชุด ปีต่อไปปีละ 2 ชุดฟรี / รองเท้า 1 คู่

-รถรับส่ง 30 เส้นทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาอยุธยา ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค(บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทเท่านั้น และ Scan QR Code เพื่อสัมภาษณ์งาน สอบถามได้ที่ 035-276-300 ต่อ 2000 และ 2009 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล ก้ำกึ่ง มารวย เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!