เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ 15,000-17,000 บาท/เดือน

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องปรุงอาหาร เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค SSM เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-ไม่จำกัดน้ำหนัก และ ส่วนสูง

-มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานมาบ้าง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 6,000-8,000 บาทต่อวีค (กรณีทำงานวันทำงานครบวีค) หรือ รายได้เฉลี่ย 15,000-17,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-มี OT 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 284 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 35 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-มีอาหารฟรี และ ข้าวฟรี

-ประกันกลุ่ม

-ประกันสังคม

-มีรถรับส่งพนักงานฟรี

-เงินเดือนออกวันที่ 15 และ สิ้นเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ลักษณะงานผลิตแป้งและเครื่องเทศ มียกของและขับโฟล์คลิฟท์

-เวลาทำงานกะเช้า 06.00-14.00 น. โอที 14.01-18.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 18.00-02.00 น. โอที 02.01-06.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8A ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 091-664-6559 หรือ Line : 0916646559 ซับคอนแทรค SSM บริษัท สงวนทรัพย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล SSM สงวนทรัพย์ แมเนจเมนท์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!