AMPAS รับพนักงานผลิต รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาท/เดือน

บริษัท แอสพาส อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค TPC249 เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติและรายได้สวัสดิการที่ได้รับดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-สามารถเข้ากะได้ (2 อาทืตย์เปลี่ยนกะ) บางแผนกเข้ากะเช้าตลอด

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงรายวัน 331 บาทต่อวัน

-ค่าปรับตัวในการทำงาน 700 บาทต่อเดือน

-โอที 3-5 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่าอาหาร 25 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรายเดือน 300 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 6 เดือนแรก 1,000 บาท

-เบี้ยขยัน 6 เดือนหลัง 1,000 บาท

-เบี้ยขยันรายปีพิเศษ 5,000 บาท

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 8 และ 23 ของเดือน

-ทำงานครบ 1 ปี มีค่าครองชีพ 800 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม / มีโบนัส / รถรับส่งพนักงาน

-มีปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย7C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตบริษัท แอสพาส อินดัสตรี จำกัด สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/jMbMRS9LJcBSghuv6 หรือสอบถามได้ที่ 097-234-6653 / 095-898-3056 / 092-273-7981 ซับคอนแทรค TPC249

ขอบคุณข้อมูล หางานทำ นิคมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เรียบเรียง Chokyonline