รถยนต์ “ซูซูกิ มอเตอร์” ประเทศไทย รับพนักงานผลิต ค่าจ้าง 10,050 บาท/เดือน

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและประกอบรถยนต์ของซูซูกิ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย สัญญาจ้าง 6 เดือน โดยเปิดรับสมัครเป็นพนักงานของบริษัท ไม่ใช่พนักงานของซับคอนแทรค เข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 21-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 / ม.6 / ปวช.

-ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-มีประสบการณ์การทำงานผลิต และ ประกอบรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เป็นพนักงานบริษัท ไม่ใช่พนักงานซับคอนแทรค

-ประกาศรับสมัคร ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 10,050 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 25 บาทต่อวัน

-ค่า JOB เงินช่วยเหลือประจำเดือน 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 200 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 700 / 750 / 800 บาทต่อเดือน

-ชุดฟอร์ม และ อุปกรณ์เซฟตี้

-ประกัน

-เงินช่วยเหลือต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ ตามปฏิทินของบริษัท

-เวลาทำงานกะเช้า 07.30-16.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 19.30-04.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย สัญญาจ้าง 6 เดือน เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค JSL สาขาบ่อวิน หรือสอบถามได้ที่ 088-578-2007 / 066-115-3625 ซับคอนแทรค JSL

ขอบคุณข้อมูล ปภังกร ศรัทธามั่น เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!