บริษัท หงหลิน รับพนักงาน 300 อัตรา รายได้ 20,000 บาท/เดือน

บริษัท หงหลิน อิเลคตริคพาวเวอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ชุดสายไฟฟ้า แผงวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และยานยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับ TZ จำนวน 300 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างรายวัน 335 บาทต่อวัน

-อาหารกลางวันฟรี

-อาหารโอทีฟรี

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,300 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 80 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

-เวลาทำงาน 08.00-20.00 น. / เวลาทำงาน 20.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 300 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท หงหลิน อิเลคตริคพาวเวอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค TZ หน้าหมู่บ้านประภัสสรบ่อวิน หรือสอบถามได้ที่ 062-871-7007

ขอบคุณข้อมูล TZ Subcontract เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!