MAXXIS รับพนักงาน 200 อัตรา รายได้เฉลี่ยรวม 25,000 บาท/เดือน

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ มีฐานการผลิตในไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย 11 จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคอีสเทิร์นเลเบอร์ ในตำแหน่งฝ่ายผลิต จำนวน 200 อัตรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-น้ำหนัก 55 กก.ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงรายวัน 335 บาทต่อวัน

-ค่าแรงรายเดือน 10,050 บาทต่อเดือน (อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ปรับเป็นรายเดือน)

-ทำงานครบ 1 ปี มีพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานตามเกณฑ์

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 25 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,400 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600-1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเป้าชิ้นงาน(ตามตำแหน่ง)

-โอทีทุกวัน วันละ 2.5 ชั่วโมง

-ชุดพนักงาน และ รองเท้าเซฟตี้ฟรี

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานปกติ 08.00-17.00 น. (มีโอทีทุกวัน)

-ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย 11 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 200 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 097-239-6147 / 097-239-7680 / 062-731-6678 ซับคอนแทรคบริษัท อีสเทิร์นเลเบอร์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล อีสเทิร์นเลเบอร์ จำกัด เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!