LG รับพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ป.6 รายได้รวมโอที 15,000 บาท/เดือน

บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ มีฐานการผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค YST

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย และ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-สามารถทำโอทีได้ และ สะดวกเดินทางมาทำงานเอง

-มีความรับผิดชอบต่องาน ทำตามกฎของบริษัท

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-ค่าจ้างรายวัน 335 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 62.81 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 670 บาทต่อวัน

-โอที 3.0 = 125.62 บาทต่อชั่วโมง

-เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 80 บาทต่อคืน

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-อาหาร 2 มื้อ เที่ยงและเย็น

-เสื้อพนักงาน 3 ตัว

-เงินพิเศษ 300-1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเข้าเครื่อง 300-1,000 บาทต่อเดือน

-รถรับส่งพนักงานตามเส้นทาง

-ประกันสังคม

-งานเลี้ยงประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 15 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-019-6911 / 097-002-6491 / 085-456-1264 ซับคอนแทรค YST

ขอบคุณข้อมูล Earn Wannaporn เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!