I L C รับพนักงานผลิต วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยผลิตเครื่องสำอางเพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค G.A.T ในตำแหน่งฝ่ายผลิต มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-38 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 393.06 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 60 บาทต่อวัน (ถ้ามี)

-มีโอทีวันละ 186.18 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

-รถรับส่งพนักงานฟรี

-ตรวจสุขภาพฟรี

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์

-เวลาทำงาน 07.30-17.30 น. OT 18.00-21.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 096-667-9532 ซับคอนแทรค G.A.T

ขอบคุณข้อมูล Karaket Chetta เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!