DNTH รับพนักงาน 30 อัตรา รายได้เฉลี่ย 457-727 บาท/วัน

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชาย จำนวน 30 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค LPS เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานชาย จำนวน 30 อัตรา (มีต่อสัญญาทุก 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี

-ส่วนสูงของผู้สมัคร 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 (สายสามัญ) หรือ ม.6 (สายสามัญ และ กศน.)

-พ้นภาระทางทหารแล้ว หรือ ผ่าน รด. 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 457-727 บาทต่อวัน (ไม่รวมโอที)

-อัตราค่าจ้าง 353 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 125 บาทต่อเดือน

-ค่ารถ / ค่าอาหาร 100 บาทต่อวัน และจัดรถรับส่งให้

-ชุดฟอร์มพนักงานฟรี / ประกันสังคม

-ค่าคูปองอาหารก่อนเข้างาน 30 บาทต่อวัน / หลังเลิกงาน 25 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 170 บาทต่อคืน

-ทำงานล่วงเวลาต่อจากกะ จ่ายเงินพิเศษเพิ่ม ชั่วโมงละ 10 บาท / ทำ 3 ชั่วโมงขึ้นไป 15 บาทต่อชั่วโมง

-เงินช่วยกรณีทำงานในวันอาทิตย์เพิ่มชั่วโมงละ 18 บาท

-มีเงินพิเศษ (โบนัส)

-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีการจัดเลี้ยงงานประจำปี

-มีการจัดนำเที่ยวประจำปี

-มี OT ให้ทำตลอด

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขาเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-982-4284 / 081-663-0483 / 086-788-9681 ซับคอนแทรค LPS

ขอบคุณข้อมูล คนรับ สมัครงาน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!