J D Central รับพนักงาน รายได้รวมโอที 618 บาท/วัน

บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ โดยเป็นตลาดกลางให้กับสินค้าต่างๆ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน Pick / Pack เพื่อเข้าทำงานในวันที่ 4-8 เมษายน 2565 สถานที่ทำงานคลังสินค้าตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงาน Pick / Pack ทำงาน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-8 เมษายน 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่ใช้วุฒิในการสมัคร

รายได้ในการทำงานพาร์ทไทม์

-รายได้เฉลี่ย 618 บาทต่อวัน (รวมโอที 2 ชั่วโมง)

-ค่าแรงจ่ายวันถัดไป

รายละเอียดในการทำงาน

-ปฏิบัติงานวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ระยะเวลา 5 วัน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. (โอทีตามหน้างาน)

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น. (โอทีตามหน้างาน)

-การแต่งกายเสื้อยืด กางเกงขายาว และเสื้อสะท้อนแสง

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้าตั้งอยู่ที่ ซอยวัดบัวโรย ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานพาร์ทไทม์ เพื่อเข้าทำงาน 5 วัน ที่คลังสินค้า JD Central จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-205-4453 / 065-661-8404 หรือ Line : mayzdd หรือ Scan QR Code เพื่อติดต่อสมัครงานทางไลน์ ซับคอนแทรค Zone DD

ขอบคุณข้อมูล สรรหาโซนดีดี รับคนจำนวนมาก เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!