บริษัท ซิงเดนเก็น รับพนักงานผลิต รายได้ 611-1,482 บาท/วัน

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญฺง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคณฐกร เมเนจเมนท์ จำกัด ในตำแหน่งฝ่ายผลิต มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 20-32 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.6 ขึ้นไป

-สามารถทำโอที และ เข้ากะได้

-น้ำหนักไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยวันทำงานปกติ 611.25 บาทต่อวัน

-รายได้เฉลี่ยวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 1,142.50 บาทต่อวัน

-รายได้เฉลี่ยวันหยุดประเพณี 1,482.50 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันทำงานปกติ 340 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 680 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันหยุดประเพณี 1,020 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-OT 3 ชั่วโมง วันทำงานปกติ 191.25 บาท/วัน

-OT 3 ชั่วโมง วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดประเพณี 382.5 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 650 บาทต่อเดือน

-ค่าที่พัก 250 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันรายเดือน 1,000 บาทต่อเดือน

-มีโบนัสประจำปี

-มีกองทุนประกันสังคม

-มีรถรับส่งพนักงาน

-เงินเดือนออกวันที่ 12 และ 28

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 080-960-2364 และ 092-261-5025 ซับคอนแทรคบริษัท ณฐกร เมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล ณฐกร เมเนจเมนท์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!