บมจ. เอสวีไอ รับพนักงาน 180 อัตรา รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครจากบริษัทโดยตรง ไม่ผ่านซับคอนแทรค ตำแหน่งฝ่ายผลิต จำนวน 180 อัตรา เข้าทำงานที่โรงงานผลิตจังหวัดปทุมธานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต 180 อัตรา (เป็นพนักงานบริษัท ไม่ผ่านซับคอนแทรค)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-42 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-มีโอทีทำทุกวัน วันละ 3 ชั่วโมง หรือ 7 ชั่วโมง

-โอทีชั่วโมงละ 70.92 บาท กรณี 1.5 เท่า

-ค่าทำงานกะดึก 30 บาท / ค่าทำงานกะบ่าย 10 บาท

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-600 บาทต่อเดือน

-โบนัสปลายปีตามผลงาน

-มีรถรับส่งพนักงาน

-ประกันสังคม

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-กองทุนเงินทดแทน

-ประกัน

-กิจกรรมนันทนาการ

-งานเลี้ยงสังสรรค์

-เงินของขวัญสมรส / เงินของขวัญบุตร

-ข้าวฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 180 อัตรา ของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ที่ป้อม รปภ. ประตู 3 ของบริษัท หรือสอบถามได้ที่ 02-105-2456 ต่อ 1704 และ 1712 มีรอบเริ่มงานทุกวันจันทร์

ขอบคุณข้อมูล Anchinee Trachu เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!