บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ รับพนักงาน เงินเดือน 10,050 บาท

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ในตำแหน่งฝ่ายผลิต โดยทางบริษัทเปิดรับสมัครเองไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าปฏิบัติงานโรงงานผลิตระยอง มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต (เปิดรับสมัครเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-มีประสบการณ์ทำงานโรงงาน

-สามารถทำโอทีทุกวันทำงาน และ เข้ากะกลางคืนได้

-สามารถทำงานแบบ 4 หยุด 2 (หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-เงินเดือน 10,050 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยขยัน 550 / 700 / 850 บาทต่อเดือน

-OT 3 ชั่วโมงทุกวัน หรือ 60 ชั่วโมงต่อเดือน

-รถรับส่งหลายเส้นทาง

-ค่าเช่าบ้าน 1,600 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวันทำงาน

-ค่ากะดึก 95 บาทต่อคืน

-ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด

-ประกัน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาเข้างานกะเช้า 08.00-17.00 น. OT 17.00-20.00 o.

-เวลาเข้างานกะดึก 20.00-05.00 น. OT 05.00-08.00 o.

-ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน (เปลี่ยนกะทุกสัปดาห์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนสาย 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ของบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือสอบถามได้ที่ 038-640-100 ต่อ 152 ติดต่อได้ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูล Jarasrawee Soinak เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!