บริษัท เลนโซ่ วีล รับพนักงาน รายได้ 16,000-22,000 บาท/เดือน

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตล้อแม็กซ์ ล้ออัลลอย เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค RMS มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000-22,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 15 บาทต่อวัน

-ค่าความร้อน 40 บาทต่อวัน

-ค่ากลึง 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 65 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยขยัน 200 , 300 , 400 บาทต่อเดือน

-เงินพิเศษ 700 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 1,000 บาท (กรณีไม่หยุด 3 เดือนติดต่อกัน)

-มีโอที

-มีรถรับส่งพนักงาน

-ทำงาน 4 เดือน มีสอบบรรจุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 10ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานและเริ่มงานได้ที่ 082-312-3140 ซับคอนแทรค RMS

ขอบคุณข้อมูล Saowaluk Khambai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!