บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ รับพนักงาน รายได้ 14,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตท่อแอร์รถยนต์ ชุดคอนเนคเตอร์แอร์รถยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค LPS มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน.

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400-500-600 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 120 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกะดึก 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 55 บาทต่อวัน

-มีรถรับ-ส่งพนักงาน

-สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

-มีโบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

-มีรถรับส่งพนักงาน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ซับคอนแทรค LPS หน้าอมตะ หรือสอบถามได้ที่ 086-339-4101 / 090-665-9935 ซับคอนแทรค LPS

ขอบคุณข้อมูล Anjoy Club เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!