รถไฟฟ้า B T S รับเจ้าหน้าที่สถานี 70 อัตรา วุฒิ ปวส. มีสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาทางเพจรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถานี จำนวน 70 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและสวัสดิการของบริษัทดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-เจ้าหน้าที่สถานีสายสีเขียว จำนวน 70 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ปริญญาตรี (ทุกสาขา) หรือ ปวส. (มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี)

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆได้

สวัสดิการที่ได้รับจากทางบริษัท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ทุนการศึกษาบุตร

-ประกัน

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-เครื่องแบบพนักงาน

-เงินช่วยเหลือพนักงาน

-ค่าทำงานกะ

-เบี้ยภาระงาน และ เบี้ยขยัน

-การปรับอัตราจ้างประจำปี และ การจ่ายโบนัส

-ห้องอาหาร

-ศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส

-ฝึกอบรม

-กิจกรรมอื่นๆ

-ประกันสังคม

-กองทุนเงินทดแทน

ผู้ที่สนใจสมัครงานเจ้าหน้าที่สถานีสายสีเขียว จำนวน 70 อัตรา ของรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code หรือ สอบถามได้ที่ 02-617-7300 ต่อ 1940 / 1944 / 1927 / 1929

ขอบคุณข้อมูล รถไฟฟ้าบีทีเอส เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!