บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ รับพนักงาน รายได้ 14,000-15,000 บาท/เดือน

บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 36 อัตรา เพื่อเข้าทำงานในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง มีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 36 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 หรือ เทียบเท่า ม.3 / ปวช. ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-สายตาปกติ

-สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานวันที่ 20 เมษายน 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 62.81 บาท

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-ค่าที่พัก 750 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 36 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ในวันที่ 18 เมษายน 2565 และเริ่มงานวันที่ 20 เมษายน 2565 ติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 066-113-2568 หรือ Line : 0661132568 ซับคอนแทรค The First HR

ขอบคุณข้อมูล เฟิร์น เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!