อาปิโก ไฮเทค รับพนักงานผลิต รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ ชิ้นส่วนปลีกย่อยต่างๆ และชิ้นสาวนกรอบโครงรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค TP เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่งฝ่ายผลิต มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง (ผู้หญิงรับเฉพาะคู่สามีภรรยา) ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ยังไม่เกณฑ์ทหารก็สามารถสมัครได้

-มีสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 70 บาทต่อวัน

-OT 3 ชั่วโมงต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-950 บาทต่อเดือน

-ข้าว และ กับข้าวฟรี

-เงินออกทุกวันที่ 10

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

-ทำงาน 2 อาทิตย์เปลี่ยนกะ

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-20.00 น. รวมโอที 3 ชั่วโมง

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น. รวมโอที 3 ชั่วโมง

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-426-2210 ซับคอนแทรค TP

ขอบคุณข้อมูล Panpo Sattaporn เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!