บจก. ไทย ฟูโกกุ รับพนักงาน 20 อัตรา รายได้ 7,000-10,000 บาท/วีค

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคแอสซาย พลัส เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในตำแหน่งฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา (ผู้ชาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 – ปวส.

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-สามารถทำงานหน้าเครื่องได้

-สามารถทำงานยืนได้

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 7,000-10,000 บาทต่อวีค

-ค่าแรงขั้นต่ำ 331 บาทต่อวัน ผ่านทดลองงาน 119 วัน ปรับเป็นรายเดือน 9,930 บาท

-การทำโอทีล่วงเวลา และ วันหยุด คิดจากฐาน 331 บาท

-ค่าอาหารกะเช้า 20 บาท ทำโอทีล่วงเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับอีก 20 บาท

-ค่าอาหารกะดึก 30 บาท ทำโอทีล่วงเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับอีก 30 บาท

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 329.43 บาทต่อเดือน จ่ายเป็นวันละ 10.98 บาท

-มีค่าเป้าหมาย ประจำแผนก

-เบี้ยขยันเดือนแรก 350 บาท เดือนที่ 2 เบี้ยขยัน 450 บาท เดือนที่ 3 เบี้ยขยัน 800 บาท ไม่หยุดเลยรับ 800 บาททุกเดือน

-เงินออกวันที่ 30 และ 14 ของเดือน

-มีประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

-มีรถรับส่งพนักงานฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 080-363-9653 และ 092-323-9020 ซับคอนแทรคบริษัท แอสซาย พลัส จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Kanyaphak Sanpokha เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!