Hudson รับพนักงาน 20 อัตรา รายได้รวมโอที 20,000 บาท/เดือน

บริษัท ฮัดสัน เมนูเฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค Job Passport เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต แผนก After Work ตกแต่งชิ้นงาน จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป

-สายตาปกติ

-เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เท่านั้น

-สามารถเข้ากะได้

-สามารถทำโอทีได้

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 800 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 80 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 / 400 บาทต่อเดือน

-ไม่มีรถรับส่ง สามารถเดินทางมาเองได้

-เงินออกสิ้นเดือน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และตามปฏิทินโรงงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฮัดสัน เมนูเฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค Job Passport สาขาอมตะซิตี้ ระยอง หรือสอบถามได้ที่ 094-376-5104 ซับคอนแทรค Job Passport

ขอบคุณข้อมูล จ๊อบพาสปอร์ต จัดหางาน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!