สเต็ดเล่อร์ รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท/เดือน

บริษัท สเต็ดเล่อร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน ปากกา ยางลบ ได้เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค GAT เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 20-50 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป (อ่านออกเขียนได้)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 360 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 67.5 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 90 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 135 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะเช้า 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ประกันสังคม

-วันหยุดประเพณีได้เงิน

-เงินออกวันที่ 28

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-06.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท สเต็ดเล่อร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-647-1826 และ Line : Kaw-18 ซับคอนแทรค GAT

ขอบคุณข้อมูล ชื่อ เก้า เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!