ไทย นิปปอน ฟู้ดส์ รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 15,000-16,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทย นิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแปรรูปและผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค The First HR เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต ที่โรงงานผลิตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร มีอายุระหว่าง 20-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 8 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทางเฉพาะกะดึก 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่าวุฒิวุฒิการศึกษา 5-32 บาทต่อเดือน

-ค่าความร้อน 20-40 บาทต่อวัน

-มีข้าวเปล่าฟรี

-ทำงานในห้องแอร์

-มีรถรับส่งพนักงาน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาเข้างานกะเช้า 07.00-16.00 น. (มีรถรับส่ง)

-เวลาเข้างานกะดึก 18.00-03.00 น. (ไม่มีรถรับส่ง)

-หยุดทุกวันอาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย นิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 085-839-5797 ซับคอนแทรค The First HR

ขอบคุณข้อมูล หมิง เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!