NEC Platforms รับพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 600 บาท/วัน

บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด เป็นบริษํทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องรับโทรศัพท์ โทรสาร มีโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค MPK มีรอบเริ่มงานในวันที่ 25 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-32 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

-งานยืนในห้องแอร์ ใส่ชุดสม็อค

-มีรอบเริ่มงานในวันที่ 25 เมษายน 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 600 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 62.06 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะดึก 800 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือน

-เงินออกวันที่ 26 ของเดือน

-มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 092-857-7302 ซับคอนแทรค MPK เพื่อเริ่มงานในวันที่ 25 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล สงกรานต์ ศรีภิรมย์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!