คลังเตรียมพิจารณาแจกเงิน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กระทรวงการคลัง ได้มีวาระการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยปลัด 10 กระทรวงที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งจะมีการพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยจะเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ อีกจำนวนคนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงินที่ได้รับทั้งหมด 3,000 บาท เพื่อให้คนไทยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้จากการประเมินพบว่าปัจจุบันมีผู้ถือครอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ถึง 2 ล้านรายจากผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสิทธิใดๆ ราว 2.4 ล้านราย แต่ขึ้นกับที่ประชุมอีกครั้งว่าจะไปในทิศทางใด ซึ่งหลังจากนี้จะทำการเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และ ครม. พิจารณาเพื่อเห็นชอบเป็นการถัดไป

โดยในการประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน จะมีการตรวจสอบด้วยว่าคุณสมบัติแต่ละรายตรงตามเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ แต่ไม่เคยได้รับการเยียวยาด้วยมาตรการใดๆ มาก่อนก็อาจได้รับสิทธิเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

แต่ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์อาจจะเป็นการช่วยเหลือด้วยมาตรการอื่นแทน ทั้งนี้กลุ่มผู้ อายุไม่ถึง 18 ปี หรือ นักศึกษา ยังไม่มีมาตรการเยียวยาใดๆ ออกมาเนื่องจากอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้ว

ขอบคุณข้อมูล springnews เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!