ICHI รับพนักงาน วุฒิ ม.3 และ กศน. รายได้รวมโอที 570 บาท/วัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตเครื่องดื่ม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคการ์ดแอสโซซิเอท เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเข้าทำงานที่ที่โรงงานผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป และ กศน.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-570 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-OT 60.94 บาทต่อวัน (โอทีวันละ 3 ชั่วโมง)

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 20 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 10 บาทต่อวัน (ผ่าน 120 วัน)

-ค่าขับโฟล์คลิฟท์ 25-100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 3,000 บาทต่อไตรมาส (3 เดือน)

-พักร้อน 6 วันต่อปี

-ฟรีอาหารกลางวัน

-เงินออกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขาโรจนะ ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อซับคอนแทรคเพื่อสมัครงานได้ที่ 02-529-2095 หรือ 086-306-2223 ซับคอนแทรคการ์ดแอสโซซิเอท

ขอบคุณข้อมูล การ์ดแอสโซซิเอท จัดหางาน ซับการ์ด นวนคร เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!