บริษัท คิวเอ็มบี รับพนักงาน รายได้ 15,000-16,000 บาท/เดือน

บริษัท คิวเอ็มบี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทางซับคอนแทรค The First HR ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของ QMB โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีคุณสมบัติและรายได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-38 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ม.3 / ปวช.

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นเท่านั้น

-สายตาปกติ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 63 บาท

-OT 2.0 ชั่วโมงละ 84 บาท

-OT 3.0 ชั่วโมงละ 126 บาท

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร OT 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 35 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท คิวเอ็มบี จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 085-839-9679 หรือ Line : 0858399679 ซับคอนแทรคบริษัท The First HR

ขอบคุณข้อมูล คิม เดอะ เฟิร์สเอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!