บจก. หยั่นหว่อหยุ่น รับพนักงาน รายได้รวมโอที 500 บาท/วัน

บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงรสสำหรับปรุงอาหาร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทางบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดยเปิดรับสมัครไม่ผ่านซับคอนแทรค และเข้าประจำที่โรงงานผลิตจังหวัดสมุทรสาคร มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต (ไม่ผ่านซับคอนแทรค)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

-ผู้สมัครมีอายุ 18-45 ปี

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 500 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันขั้นบันได / เบี้ยขยันสะสมรายปี

-เงินช่วยเหลือพนักงาน

-เงินของขวัญการมีบุตร

-เงินรางวัลอายุงาน

-เงินช่วยงานอุปสมบท

-เงินสมรสพนักงาน

-ประกันกลุ่ม

-ปรับเงินค่าจ้างประจำปี

-เงินเกษียณอายุการทำงาน

-พนักงานซื้อสินค้าราคาพิเศษ

-แจกผลิตภัณฑ์เด็กสมบูรณ์ฟรีทุกเดือน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-สวัสดิการของเยี่ยมพนักงาน

-กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรเรียนดี

-ค่าทักษะ

-ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่

-เครื่องแบบพนักงาน

-เงินโบนัสประจำปี

-ท่องเที่ยวประจำปีพร้อมครอบครัว

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าประจำที่บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด โรงงานสมุทรสาคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงงานในวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 083-989-0951 ฝ่ายบุคคลของบริษัท

ขอบคุณข้อมูล สมัครงาน หยั่น หว่อ หยุ่น – โรงงานสมุทรสาคร เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!