นิเด็ค พรีซิชั่น ประเทศไทย รับพนักงาน รายได้ 15,000-17,000 บาท/เดือน

บริษัท นิเด็ค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์มอเตอร์ ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งใช้ในคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค และ โทรศัพท์มือถือ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-น้ำหนักไม่เกิน 80 กก.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-17,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-โอทีทุกวัน 2.5 ชั่วโมง = 152.35 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 29 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 35 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 / 700 / 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าส่องกล้อง 12 บาทต่อวัน (บางแผนก)

-วันหยุดประเพณี 13 วันต่อปี

-เงินออกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาโรจนะ ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ถนนอุทัย-ภาชี ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง บริษัท นิเด็ค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!