Enburg Food Thai รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 631 บาท/วัน

บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลา 30 กว่าปี โดยผลิตลูกกวาดสำหรับจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค CSN เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง / ทอม ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป และ น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 631 บาทต่อวัน (รวมโอทีและค่ากะดึก) หรือ รายได้เฉลี่ย 7,500-8,900 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 62.062 บาทต่อชั่วโมง

-มีโอทีบังคับวันละ 3-6 ชั่วโมง

-โอที 2 = 82.75 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3 = 124.125 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าอาหาร 24 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 80 บาทต่อวัน

-กะกลางคืนทำโอที เพิ่มค่าข้าวชั่วโมงละ 10 บาท

-ค่าตำแหน่งผ่านโปร 15-40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 บาทต่อเดือน

-เสื้อยูนิฟอร์ม

-ทำงานดีมีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีหอพักรองรับ

-มีประกันสังคม / และสิทธิ์อื่นๆ ตามกฏหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 064-203-6813 / 094-450-2269 / 090-271-6369 ซับคอนแทรค CSN

ขอบคุณข้อมูล Csn Subcontract เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!