Hayakawa รับพนักงาน ม.3 ขึ้นไป รายได้รวมโอที 500-700 บาท/วัน

บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ภายในรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน JOB ระยะยาว ผ่านซับคอนแทรค พี.พี. เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงาน JOB ตำแหน่งฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง / ทอม ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้ (เช้า / ดึก)

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-700 บาทต่อวัน (รวมโอทีและสวัสดิการ)

-ค่าแรงจ่ายวันถัดไป

-มีปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-ลักษณะงาน JOB ระยะยาว

-งานยืน ทำงานในห้องแอร์

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-19.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 19.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงาน JOB ตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 080-897-1832 บริษัท พี.พี. ซับคอนแทรค อินเตอร์เตอร์กรุ๊ป จำกัด

ขอบคุณข้อมูล กิ่ง แก้ว เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!