บมจ. สยามแม็คโคร รับพนักงาน รายได้ 14,000-16,000 บาท/เดือน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านการค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค The First HR เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้า คลังร้อน และ คลังเย็น สาขาวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดของการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลังสินค้า (เข้าทำงานที่คลังเย็น และ คลังร้อน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุ 18-42 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-หากเป็นคลังเย็น สามารถทำงานในห้องเย็น 0-17 องศาได้

-สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 346 บาทต่อวัน

-OT 1 ชั่วโมงละ 64.87 บาท

-OT 2 ชั่วโมงละ 86.50 บาท

-OT 3 ชั่วโมงละ 129.75 บาท

-เบี้ยขยัน 400 บาทต่อเดือน

-ค่าอัตราเติบโตของงานสูงสุด 1,600 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละเดือน)

-ค่าอาหารวันหยุดประเพณี 30 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลาในวันหยุดประเพณี

-ค่าห้องเย็น 17 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า เวลา 09.00-18.00 น. 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย เวลา 16.00-01.00 น. 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก เวลา 22.00-06.00 น. 40 บาทต่อวัน

-หากทำงานครบ 3 เดือน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้า สาขาวังน้อย ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า ทั้งคลังร้อน และ คลังเย็นของแม็คโคร สาขาวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดต่อซับคอนแทรคเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-205-2340 หรือ Line : 0652052340 ซับคอนแทรค The First HR

ขอบคุณข้อมูล เคส เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!