คลังบริษัท Loreal รับพนักงาน รายได้ 15,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายเครื่องสำอาง และ อุปกรณ์เสริมความงาม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้า ผ่านซับคอนแทรค TIL เพื่อปฏิบัติงานคลังสินค้าของบริษัท ถนนบางนา-ตราด กม.39 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดของผู้สมัครและรายได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม / สาวสอง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 346 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 40 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 64.87 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 86.5 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 129.75 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน ไม่หยุด ลา มาสาย 400-1,600 บาทต่อเดือน

-วันหยุดประเพณี

-ประกันสังคม

-ชุดพนักงานฟรี

-มีรถรับส่งพนักงาน เส้น บางนา-ตราด , บางนา-บางปะกง

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้าของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.39 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า ของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถติดต่อซับคอนแทรคเพื่อสมัครงานได้ที่ 098-748-8474 ซับคอนแทรค TIL บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล เลเบอร์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล วัชรีย์ อุ่นใจ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!