บริษัท ดอน โมชั่น รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน

บริษัท ดอน โมชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตสายไฟและชุดประกอบสายไฟสำหรับรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคจีเอที เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดของผู้สมัครและสวัสดิการที่ได้รับดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุ 18-45 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 567-657 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

-เงินพิเศษ 19 บาทต่อวัน

-โอที 62 บาทต่อชั่วโมง

-เบี้ยขยัน 500 / 600 / 700 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน

-ข้าวฟรี ชุดฟอร์มฟรี มีรถรับส่งพนักงานฟรี

-มีประกันสังคม

-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-เงินออกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ดอน โมชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 062-308-1193 หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงานกับซับคอนแทรค GAT

ขอบคุณข้อมูล จี.เอ.ที สาขา ลาดกระบัง เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!