บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 628 บาท/วัน

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตพืช ผัก ผลไม้แช่แข็ง และบรรจุอาหารสำเร็จรูป ได้เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ทำงานครบ 4 เดือน บรรจุเป็นพนักงานรายเดือน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 628 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 340 บาทต่อวัน

-เงินช่วยค่าเช่าบ้าน 20 บาทต่อวัน

-ค่าพาหนะ 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-600 บาทต่อเดือน

-ค่าล่วงเวลาทำงาน 2 ชั่วโมงต่อวัน

-มีโบนัสประจำปี

-ทำงานในห้องปรับอากาศ

-ชุดยูนิฟอร์ม

-หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองี่หน้าโรงงาน หรือสอบถามได้ที่ 038-346-636-8 ต่อ 16 และ 17 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล หางานนิคมบ่อวิน ปิ่นทอง อีสเทิร์นฯ อมตะซิตี้ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!