DHL กู๊ดเยียร์ รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ค่าจ้าง 10,380 บาท/เดือน

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตยาง OEM และ ยางทดแทน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค ในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าชาย จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้า DHL Goodyear สาขาประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลังสินค้าชาย จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 10,380 บาทต่อเดือน ไม่รวมโอที 3.5 ชั่วโมง

-มีโอทีทุกวัน / โอทีชั่วโมงละ 64.87 บาท

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200 / 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

-ทำงาน 2 กะ เวลาทำงานกะเช้า 07.00-17.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.30-05.30 น.

-เงินออกทุกวันที่ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้า สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อยู่ใกล้มินิแบ บางปะอิน)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้าชาย จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้า DHL Goodyear สาขาประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!