Uni-Charm รับพนักงาน รายได้ 8,000-13,000 บาท/วีค

บริษัท ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือน และสุขอนามัย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานลากแฮนลิฟ ผ่านซับคอนแทรคบริษัท กรอพ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

-พนักานลากแฮนลิฟ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / สาวสอง / ทอม (ฝ่ายผลิต)

-ผู้ชาย (ลากแฮนลิฟ)

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-38 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 153 เซนติเมตรขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 8,000-13,000 บาทต่อวีค

-ค่าแรงแรกเข้า 330 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 4-12 เดือน 340 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 1 ปีขึ้นไป 350 บาทต่อวัน

-อายุงาน 1-12 เดือน ค่ากะเช้า 20 บาท ค่ากะดึก 60 บาท

-อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ค่ากะเช้า 30 บาท ค่ากะดึก 80 บาท

-ค่าตำแหน่ง 20 / 40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 900 / 1,000 / 1,200 บาทต่อเดือน

-ชุดพนักงานฟรี / ข้าวฟรี

-รถรับส่งพนักงานหลายเส้นทาง

-เงินออกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานลากแฮนลิฟ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรคตรงข้ามนิคมเวลโกรว์ หรือ ติดต่อได้ที่ 098-249-3462 และ Line : 0982493462 ซับคอนแทรคบริษัท กรอพ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบคุณข้อมูล ณัฏฐ์ณิฌา เรืองกัลป์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!