รับสมัครงาน

บจก. อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ รับพนักงาน รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตเกียว ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงงานผลิตในไทยตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค WAS มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต แผนก PS ส่องกล้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง หรือ ทอม ที่มีอายุ 18-42 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป (อ่านออกเขียนได้)

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ ไม่มีรถรับส่ง

-สามารถเข้ากะได้

-พนักงานเก่าก็สามารถสมัครได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 9,930 บาทต่อเดือน

-มีโอทีทุกวัน

-ค่ากะ 40 บาทต่อวัน

-โอที 2.33 ชั่วโมงต่อวัน (144.61 บาทต่อวัน)

-ค่าเบี้ยขยัน 500 / 600 / 700 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 10 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 60 บาทต่อวัน

-เงินออกทุกสิ้นเดือน

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี / ค่าเดินทาง

-เงินพิเศษรายปี 6,000 บาท

-ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.20 น.

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.20 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 092-508-1999 ซับคอนแทรค WAS

ขอบคุณข้อมูล สมศักดิ์ ปรางริน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!