รับสมัครงาน

Kerry Ingredients รับพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้รวมโอที 18,000 บาท/เดือน

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเครื่องปรุงสำหรับบนโต๊ะอาหาร และ สำหรับประกอบอาหาร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชาย ผ่านซับคอนแทรคบีแอล เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำโอที และ เข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 16,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-มีโอทีวันละ 4 ชั่วโมงทุกวัน

-อาหารกลางวันฟรี

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 – 1,000 – 1,500 บาทต่อเดือน

-ทำงานในห้องแอร์

-ทำงานครบ 3 เดือน บรรจุ

-สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคเพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานนิคมบางปู ซอย 1A หรือสอบถามได้ที่ 097-101-3540 / 096-763-0684 ซับคอนแทรค BL

ขอบคุณข้อมูล HR BL เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!