รับสมัครงาน

บจก.ซีเกท เทคโนโลยี รับพนักงาน ค่าจ้าง 331 บาท/วัน ไม่รวมโอที

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตฮาร์ดไดร์ฟและโซลูชั่นส์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ทางบริษัทได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตของบริษัทสาขาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดในการสมัครและสวัสดิการดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 / ม.6 / ป.ตรี

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้างเริ่มต้น 333 บาทต่อวัน

-มีค่าล่วงเวลา OT

-ค่ากะเข้ากะเช้า 20 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400 / 600 / 800 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทาง 45 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 16 บาทต่อวัน

-ประกัน / ประกันสุขภาพกลุ่ม

-เงินโบนัสประจำปีเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-เครื่องแบบพนักงานฟรี 3 ชุดในปีแรก

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบ 9%

-เงินบัญชีเพื่อสุขภาพดีสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี

-รางวัลอายุงานทุก 5 ปี

-บรรจุเป็นพนักงานประจำซีเกทตั้งแต่วันแรก

-จ่ายเงินทุกวันที่ 5 และ 20

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาเทพารักษ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อนัดวันและเวลาในการสมัคร หรือ สมัครได้ที่ตัวแทนของซีเกท 081-138-3829 SKP / 065-665-6940 WAS

ขอบคุณข้อมูล Pinchanok Promaksorn เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!