รับสมัครงาน

บจก. ฟูจิโคคิ ประเทศไทย รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 577-627 บาท/วัน

บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี 2004 โดยประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ จังหวัดสระบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคเอส.เค. แอดวานซ์ เซอร์วิส มีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-38 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-รับพนักงานที่เคยลาออกเกิน 1 ปี

-ส่วนสูง 157 เซนติเมตรขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 577-627 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 30 บาทต่อวัน (เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว)

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 35 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400-500-600 บาทต่อเดือน

-สามารถสอบบรรจุและปรับเป็นพนักงานประจำ

-ท่องเที่ยวประจำปี หรือ งานเลี้ยงประจำปี

-เงินออกทุกวันที่ 27 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ไม่สวมชุดสม็อค / ทำงานในห้องแอร์

-ทำงาน 2 กะ กะเช้า และ กะดึก เปลี่ยนกะทุก 1 อาทิตย์

-วันทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00-20.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (หินกอง) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 080-485-1396 / 084-704-3390 / 088-612-7828 / 091-739-8885 ซับคอนแทรคเอส.เค. แอดวานซ์ เซอร์วิส

ขอบคุณข้อมูล Nun Rungnapa เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!