รับสมัครงาน

บริษัท สมบูรณ์โซมิค รับพนักงาน วุฒิ ม.6 รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท สมบูรณ์โซมิค แมคูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยผลิตชิ้นส่วนบังคับเลี้ยง และกันสะเทือนของรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคบริษัท ภูมิไท เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่เปิดัรบสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-32 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.6 ขึ้นไป (สายตรง)

-ส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือ ทำงานล่วงเวลาได้

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาทต่อเดือน (ถ้าทำโอที)

-ค่าแรง (ฝ่ายผลิต) 335 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 40 / 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะกลางคืน 160 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 500 / 600 / 650 บาทต่อเดือน

-กองทุนประกันสังคม

-ตรวจสุขภาพประจำปี / งานเลี้ยงประจำปี

-เงินออกวันที่ 15 และ สิ้นเดือน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (ตามปฏิทินบริษัท)

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท สมบูรณ์โซมิค แมคูแฟคเจอริ่ง จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซอยบุญส่ง ข้างสตางค์บ่อวิน หรือสอบถามได้ที่ 080-884-4922 ซับคอนแทรคภูมิไท

ขอบคุณข้อมูล วรพร เครือแตง เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!