รับสมัครงาน

Absolute Assembly รับพนักงาน 150 อัตรา รายได้ 16,900 บาท/เดือน

บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นโรงงานผลิตและประกอบรถบัสไฟฟ้า มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 150 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 150 อัตรา แผนกประกอบ / สี / เชื่อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง มีอายุ 20-45 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

-มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผ่านทดลองงานบรรจุเป็นพนักงานรายเดือน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,900 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 2,500 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยกันดาร 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยขยัน 500-1,000 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 150 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลา / ค่าอาหารโอที

-ค่าทันตกรรม / ค่าแว่นสายตา

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ประกันสุขภาพกลุ่ม

-โบนัสตามผลประกอบการ

-มีรถรับส่งพนักงาน 6 สาย

-ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านโพธิ์ ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 150 อัตรา ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หน้าโรงงานในวันที่ 4 , 11 , 18 , 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 066-115-1908 / 033-050-733 หรือ Line : aab_recruit ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูล หางานสมุทรปราการ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!