Sambo Shindo รับพนักงาน วุฒิ ม.3 และ กศน. รายได้เฉลี่ย 537 บาท/วัน

บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาษ และ เครื่องทำความเย็น ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค MPK โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และเข้าทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน. (อ่านออกเขียนได้)

-ลักษณะงาน 2 กะ มีโอทีทุกวัน / สามารถทำงานเป็นกะได้

-ไม่มีส่องกล้อง / ไม่ใส่ชุดสม็อค

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 6 มิถุนายน 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 537 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารช่วงโอที 10 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-ทำงานดีมีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ

-เงินออกวันที่ 1 ของเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน สายไทธานี / ประตูน้ำพระอินทร์ / รังสิต

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่ 092-680-9837 เจ้าหน้าที่ซับคอนแทรค MPK โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล Mei Suphakson Kholakhon เรียบเรียง Chokyonline