รับสมัครงาน

Sanmina-Sci รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 470 บาท/วัน ไม่รวมโอที

บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงานไม่ผ่านซับคอนแทรค โดยทางบริษัทรับสมัครเอง ในตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 470 บาทต่อวัน ไม่รวมโอที

-โอทีชั่วโมงละ 71 บาท

-ค่าข้าว + ค่ารถ 38 บาทต่อวัน

-โบนัสปีละ 2 ครั้ง

-พักร้อนสูงสุด 20 วัน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-เบี้ยขยันพิเศษประจำปี

-ค่าทักษะสูงสุด 60 บาท

-เบี้ยขยันบันได

-อุปกรณ์ ESD ฟรี

-ประกัน / ประกันสุขภาพ

-ค่ากะ

-ชุดพนักงานฟรี

-ข้าวหอมมะลิฟรีทุกกะ ห้องอาหารติดแอร์

-ทำงานครบ 1 เดือน รับค่าตรวจสุขภาพ 350 บาท

-ทำงานครบ 1 ปี รับเงิน 4,000 บาท

-มีรถรับส่งพนักงานหลายสาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ของบริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. และ เวลา 13.30-15.30 น. หรือสอบถามได้ที่ 02-833-7171 / 02-833-7163 ฝ่ายบุคคลของบริษัท

ขอบคุณข้อมูล HR Sanmina เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!