รับสมัครงาน

ชิโคนี่ อีเล็คทรอนิคส์ รับพนักงาน 775 อัตรา รายได้ 16,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ชิโคนี่ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งต่อพวงกับคอมพิวเตอร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพวีดีโอ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เนื่องจากขยายไลน์การผลิต จำนวน 775 อัตรา โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค และเข้าทำงานที่โรงงานสาขาฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 775 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้ และ ทำโอทีได้

-สามารถทำงานที่บางปะกงได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-ทำงานวันหยุด 672 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 63 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2 = 84 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3 = 126 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-ทำงานครบ 6 เดือน ได้รับดังนี้ เงินรางวัลอายุงาน 300-500 บาทต่อเดือน / ค่าประสิทธิภาพในการทำงาน 10-15 บาทต่อวัน

-รถรับส่งตามที่บริษัทกำหนด

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

-เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. โอทีถึง 20.00 น. / เวลา 20.00-05.00 น. โอทีถึง 08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาบางปะกง ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 775 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ชิโคนี่ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางปะกง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ป้อม รปภ. โรงงาน ในวันที่ 6-11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 038-533-388 ต่อ 21207 เจ้าหน้าที่สรรหา

ขอบคุณข้อมูล ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!