รับสมัครงาน

บริษัท วูเทคไทย รับพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้ 15,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท วูเทคไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก และ ประกอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ การทำกระจก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต แผนกเชื่อม ผ่านซับคอนแทรคธารกมล เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย แผนกเชื่อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-40 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

-มีใบขับขี่ชนิดเดียวกับรถที่มาทำงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 330 บาทต่อวัน

-OT 1.5 = 61.88 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะ 105 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทต่อวัน

-ค่ารถ 60 บาทต่อวัน

-ทำโอทีได้ค่าอาหารเพิ่ม 20 บาท

-เบี้ยขยันช่วงทดลองงาน 500-600 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันช่วงผ่านทดลองงาน 600 / 700 / 850 / 1,250 บาทต่อเดือน

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี / มีปรับบรรจุเป็นพนักงาน

-โบนัส / วันหยุดประจำปี

-ประกันสังคม

-ค่าเชื่อม 25 บาทต่อวัน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต แผนกเชื่อม เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท วูเทคไทย จำกัด สาขาบ้านโพธิ์ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-817-9150 / 081-981-2006 / 095-108-6368 / 038-515-062 ซับคอนแทรคบริษัท ธารกมล 2006 จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Tankamon Outsource เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!