Thai Auto Conversion รับพนักงาน รายได้ 19,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยประกอบธุรกิจด้านการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ Toyota ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่สาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค NPS257 มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-ขับรถยน์ได้ มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-19,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อมื้อ

-ค่ากะดึก 110 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 / 800 / 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 2,250 บาทต่อเดือน (จะได้รับเดือนที่ 2 ของการทำงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-เข้าปฏิบัติงานที่โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานในบริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด ที่โรงงานโตโยต้า สาขาบ้านโพธิ์ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน้านิคมอมตะ ห้อง A9 หรือสอบถามได้ที่ 086-337-5879 / 063-861-3156 ซับคอนแทรค NPS257

ขอบคุณข้อมูล Aum Anotai เรียบเรียง Chokyonline