IMCO Food Pack รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน

บริษัท อิมโก้ ฟู้ด แพ็ค จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก Food Packaging สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค KT เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานผลิต นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-35 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 – ม.6

-มีความพร้อมในการเริ่มงานทันที

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ของขวัญวันเกิด

-ประกัน

-สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

-มีรถรับส่งพนักงาน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

-มีโอที 3 ชั่วโมงต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคและเข้าทำงานที่บริษัท อิมโก้ ฟู้ด แพ็ค จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานตรงข้ามนิคมเวลโกรว์ หรือ ติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-614-4436 และ 094-276-2681 เคที ซัพคอนแทรค

ขอบคุณข้อมูล หางานนิคมเวลโกร์ว-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เรียบเรียง Chokyonline