Fujikura A1 รับพนักงาน 40 อัตรา รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 40 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขา A1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรอบเริ่มงานวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตหญิง / ทอม จำนวน 30 อัตรา

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ผู้หญิง และ ทอม เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2530

-ผู้ชาย เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2533

-ผู้หญิงส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

-วุฒิการศึกษา ม.3 และ ม.6 ขึ้นไป

-มีรอบเริ่มงานวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565

-ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.แล้ว

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารช่วงโอที 15 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 / 900 / 1,000 บาทต่อเดือน

-OT วันละ 3 ชั่วโมง

-ข้าวฟรี และ น้ำดื่มฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขา A1 ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 40 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 098-446-3062 หรือ Line : sisiri2523 ติดต่อในเวลา 08.00-20.00 น.

ขอบคุณข้อมูล สรรหา อยุธยา พี่ศิ เรียบเรียง Chokyonline